Regulamin sklepu Cocomoyo

§ 1 Adres sklepu internetowego, sprzedawcy


P.H.U Marek Ogrodowczyk, Lotnicza 23A/12, 64-920 Piła, NIP 7642702836

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczna za pośrednictwem Internetu.

2. Ceny podane w sklepie są cenami brutto.

3. Warunkiem zakupu jest akceptacja Regulaminu przez klienta.

§ 3 Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) Poprzez formularz znajdujący się na sklepie internetowym.

b) Poprzez adres e-mail zamieszczony na stronie sklepu.

2. Informacja o realizacji zamówienia będzie wysyłana na adres e-mail klienta. Może zaistnieć też sytuacja, że osoba prowadząca sklep internetowy będzie kontaktowała się telefonicznie z klientem.

3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podane prawidłowych danych przez Klienta, w celu dalszej jego realizacji.

4. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, jeśli podane przez klienta dane budzą zastrzeżenia co do ich prawdziwości i rzetelności.

5. Klient składający zamówienie dokonuje wyboru określonego towaru.

6. W przypadku wybrania formy płatności przelewem zamówienie będzie realizowane od chwili odnotowania przyjścia przelewu na konto sklepu.

7. W przypadku wybrania formy płatności gotówka – płatność przy odbiorze zamówienie będzie realizowane od chwili wpłynięcia zamówienia na nasz portal internetowy.

8. Sprzedający ma prawo do anulowania lub odmówienia realizacji zamówienia w przypadku sytuacji wyjątkowych, takich jak m.in. podejrzenie defraudacji pieniędzy, błąd techniczny wpływający na ukazywany rodzaj produktu, jego stan lub cenę, miejsca dostawy nie objętego możliwościami przewoźników.

§ 4 Płatności

1. Klient może wybrać następujące formy płatności przy zamówieniu:

a) Przelew – przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy

b) Pobranie – płatność gotówką przy odbiorze towaru.

§ 5 Dostawa

1. Sprzedawca realizuje dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 7 dni roboczych. Wyjątek stanowi jeśli klient zamawia ilość większą niż znajduję się na stanie, a Firma Cocomoyo musi zamówić pod klienta dany asortyment.

3. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia.

4. Sprzedawca dołącza do przesyłki fakturę VAT. Pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta zapisanej w formularzu podczas składania zamówienia, Sklep może wysłać obraz faktury VAT przy pomocy poczty elektronicznej na podany podczas składania zamówienia adres e-mail.

5. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych lub udostępnia do odbioru przez Klienta w siedzibie firmy.

6. Sprzedawca ma prawo obciążyć klienta, dodatkowym kosztem za przesyłkę w przypadku, gdy klient nie odbierze przesyłki i poprosi o jej ponowne wysłanie.

7. Jeżeli klient odmówi odbioru przesyłki, jest zobowiązany do pokrycia kosztów w/w przesyłki.

8. Dla produktów na zamówienie sprzedający zastrzega, iż możliwe są opóźnienia dostawy maksymalnie do 14 dni roboczych.

9. Zamówienia realizowane przez firmę Roco Fashion / Fobya są realizowane do 10 dni roboczych

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

1. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w poniższych przypadkach:

a) Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt.

2. Sprzedający zastrzega sobie 14 dni roboczych na zwrot pieniędzy od czasu otrzymania przesyłki zwrotnej.

3. Zwracany produkt musi posiadać wszystkie oryginalne metki.

4. Produkt zwracany nie może nosić śladów użytkowania, być brudny oraz uszkodzony.

5. Do zwrotu konieczne jest dołączenie paragonu / faktury.

§ 8 Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§ 9 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

§ 10

Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. (kontakt@cocomoyo.pl)

4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 1 niniejszego Regulaminu.